Lydløs-festivalen 2021

Elbåtfestivalen i Arendal 7. og 8. mai 2021. Lydløs handler om elbåter og lure miljøtiltak på sjøen. Lydløs er en festival for alle som liker å være på sjøen, og som ønsker at kommende generasjoner skal ha like stor glede av båtlivet som oss. Lydløs er et samarbeid mellom Innoventi, Greenstat, Arendal by, Arendal næringsforening, Arendal kommune og Arendal havn. Konfetti event er leid inn til å planlegge og organisere standsområdet, lage riggeplan for CaféPollen og Bryggehygge og skape et helhetlig inntrykk på festivalområdet. Sjekk www.lydlos.no for mer informasjon.